شناسایی شاخص‌ها، مولفه‌ها و ابعاد هدایت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

دوره 12، الف(ویژه نوجوانان)، تیر 1401، صفحه 154-169

مرضیه نظری نیا؛ مریم صفرنواده؛ ناهید شفیعی؛ زهره اسمعیل زاده


اثربخشی بازی درمانی در رفتارهای اجتماعی کودکان طیف اتیسم

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 156-167

مهسا دلداده؛ لیلا موسوی؛ نسیم دامغانیان؛ حسین غلامی بصیر؛ فرشاد صمدی


بررسی اصول حاکم بر سازمان های اداری در نظام حقوقی ایران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 160-171

آرش کاظمی؛ عبدالرضا برزگر؛ ایرج حسینی صدرآبادی


اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه روانشناختی و سرزندگی تحصیلی در نوجوانان دارای مشکلات کم توجهی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 163-176

مرضیه آقاجان پوریان وحید؛ علی نقی اقدسی؛ جواد مصرآباد ی؛ تورج هاشمی نصرت آبادی


نگرشی بر فقه فرزند پروری در ساحت تربیت اجتماعی کودک

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 171-185

شیرین محمدی پناه؛ مریم آقایی بجستانی؛ رضا کهساری


بررسی نقش انگیزش شغلی معلمان درپیدایش ساختار خانواده سالم: یک تحلیل داده بنیاد

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 173-185

هما یزدان پناه؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مالک میرهاشمی


رابطه گرایش به خیانت جنسی با کیفیت زندگی زناشویی با میانجی‌گری رضایت جنسی زنان

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 176-186

حمیده غفاریان روح پرور؛ عاطفه ایزدی؛ الناز فروغی؛ داوود راضی رودی؛ جعفر طالبیان شریف


مقاله مروری بررسی و تبیین رویکردهای تربیت دینی بر اساس نقش خانواده

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 185-200

سیدمنصوره موسوی؛ فهمیه انصاریان؛ معصومه صمدی؛ لطف اله عباسی سروک


ضمان ناشی از حق سلامت در مواجهه با امراض مسری

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 189-198

شهریار صیادی؛ سید حسام الدین حسینی؛ عبدالجبار زرگوش نسب


مقایسه اثربخشی مهارت‌آموزی پردازش‌های چهارگانه مغز بر کارکردهای شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری در ریاضی و خواندن

دوره 12، الف(ویژه نوجوانان)، تیر 1401، صفحه 191-202

زهره سادات معینی؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ سعید حسن زاده؛ مسعود غلامعلی لواسانی


بایسته های تربیت اعتقادی فرزند ازمنظر فقه تربیتی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 200-213

شیرین محمدی پناه؛ مریم آقایی بجستانی


ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش مهارت زبان -بدن براحساس خودارزشمندی، خودپنداره و محبوبیت اجتماعی نوجوانان نابینا

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 201-217

ملیحه امیدی؛ پرویز شریفی درامدی؛ غلامعلی افروز؛ محمد عسگری


بررسی تطبیقی تحول مفهوم شهروندی و حقوق خانواده در گفتمان دولت های جمهوری اسلامی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 202-216

lمحمد حسن الهی منش؛ علی محسنی مشتقین؛ محسن آبایی فیجانی