درباره نشریه

مجله خانواده و بهداشت نشریه دارای رتبه علمی_پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا است که هدف از انتشار آن ارائه نظریه ها، نتایج پژوهش ها و دستاوردهای علمی در زمینه روانشناسی, علوم اجتماعی و علوم پزشکی ، بهداشتی و درمانی می باشد که به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه آموخته ها و تجربیات تازه علمی و آشنا کردن دانش آموخته گان با آخرین یافته های علمی را در بر دارد. 

مجله خانواده و بهداشت از بدو تاسیس (سال 1389) بصورت فصلنامه منتشر می گردد.

 مقالات مورد پذیرش دراین نشریه براساس مصوبات شورای نویسندگان به شرح ذیل می باشد:

 مقالات پژوهشی (Original article)        مقالات مروری (Review article)      

 

 فرایند داوری مقالات مورد بررسی دراین نشریه بصورت داوری دو سوکور (Double Blind) بوده و کلیه مقالات توسط دو داورعلمی و یک داور آماری با رای شورای نویسندگان مجله،  مورد ارزیابی قرار میگیرند

نشریه  خانواده  و بهداشت  به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، که توسط موسسه شیران نگار اردبیل منتشر می‌شود؛ در پژوهش‌های حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی و علوم سلامتی متعهد به اعمال اصول اخلاقی روانشناسی بر مبنای بیانیه‌های انجمن روانشناسی امریکا (APA) است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.