داوران

نشریه خانواده و بهداشت به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، متعهد به اجرای داوری دوسوپنهان (double-blind peer review) بر اساس راهنماهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر و بیانیه‌های کمیته جهانی سردبیران پزشکی (ICMJE) در روند داوری خود است. 

فلودیاگرام و فرایند بررسی مقالات


مرحله اول: پس از بارگزاری مقاله توسط نویسنده مسئول، مقاله توسط کارشناس نشریه مورد بررسی اولیه از نظر ساختار نگارشی قرار خواهد گرفت. اگر نویسندگان تمام نکات مربوط به نگارش مقاله مطابق با راهنمای نویسندگان نشریه را رعایت کرده باشند، مقاله در فرآیند بررسی قرار خواهد گرفت در غیر این صورت مقاله جهت انجام اصلاحات و ارسال مجدد به نویسنده مسئول برگشت داده می‌­شود (مدت زمان این مرحله 3 روز کاری است).
 
مرحله دوم: پس از تایید کارشناس، مقاله برای سردبیر و شورای دبیران جهت بررسی و تصمیم‌­گیری اولیه ارسال خواهد شد. اگر مقاله در این شورا مورد تایید قرار گیرد، مقاله توسط دبیر بخش مربوط برای حداقل 2 داور ارسال می‌گردد. در صورتی که مقاله در این شورا مورد تایید قرار نگیرد، رد شده تلقی شده و مقاله بایگانی و به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد (مدت زمان این مرحله ۷ روز کاری است).
 
مرحله سوم: پس از تایید شورا در خصوص ارزیابی علمی مقاله، کارشناس مقاله را برای حداقل 2 داور با نظر دبیر بخش مربوطه ارسال خواهد کرد. پس از دریافت پاسخ داوران، نظرات داوران توسط سردبیر و دبیر بخش مربوطه بررسی و طبق نظرات ایشان نسبت به چاپ، نیاز به اصلاحات اساسی و جزئی یا عدم پذیرش مقاله اقدام می‌شود. در صورتی که مقاله نیاز به اصلاحات داشته باشد در اسرع وقت به نویسندگان بازگشت داده می‌­شود تا پس از انجام اصلاحات مجددا برای داوری نهایی ارسال گردد. همچنین در صورت رد، مقاله بایگانی و به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد (مدت زمان این مرحله 1 ماه کاری است).
 
مرحله چهارم: در این مرحله مقالات پذیرفته شده مراحل انتشار را طی خواهند کرد .

 

Rewier list: 

نام داور سمت سازمانی شهر لینک publones
1- خانم دکتر مریم شیربیگی استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، کرمانشاه، ایران کرمانشاه، کرمانشاه AAC60482022
2- خانم دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران رودهن، تهران W-3241-2019
3- دکتر نگین مددزاده  استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا  گیلان آستارا  T-2885-2017
4- دکتر زهرا عباس پور آذر استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال تهران  
5- دکتر صدیقه پاک سرشت دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت، گیلان E-7486-2017
6- دکتر پریسا حسینی کوکمری استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزه وار خراسان ABP-3771-2022
7- دکتر زهرا علی بخشی  استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بومهن تهران  
8- دکتر رویا سفرکار استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل اردبیل  
9- دکتر ماهدخت طاهری دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت  AAV-2718-2020
10- دکتر مریم دیده دار استادیار، عضو هیات علمی     
11- دکتر بیوک تاجری  دانشیار، عضو هیات علمی واحد شهر قدس کرج  AGA-6425-2022
12- دکتر رویا آفتاب  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن تهران  
13- دکتر محمد قنبری طلب عضو هیات علمی دانشگاه شیراز شیراز  
14- دکتر طیبه مالمیر دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن رودهن  
15- دکتر حمیده پاک مهر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد یزد یزد  
16- دکتر نرگس زمانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان همدان  
17- دکتر حسن عبدی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود شاهرود  
18- حسنی کریمی  دکتری روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران تهران   HKM-4877-2023
19- دکتر فاطمه کیانی  دکتری مدیریت خدمات بهداشتی، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد آستارا آستارا