سرقت ادبی (مشابهت یابی)

خانواده و بهداشت متعهد به چاپ مقالاتی است که پیشتر در هیچ مجله‌ای به چاپ نرسیده‌اند و نیز همزمان در فرآیند داوری هیچ مجله دیگری قرار ندارند. تمامی مقالات دریافت شده در این مجله مورد بررسی قرار می‌گیرند و بخش‌هایی که ممکن است منجر به سرقت ادبی شوند مشخص می‌شوند. همچنین، بازنشر مقاله، ترجمه به زبان دیگر یا ارائه آن در مجلات دیگر بدون اجازه مشمول قانون تخلفات نشر و پژوهش می‌باشد.

چنانچه مشخص شود مقاله‌ای همزمان در مجله‌ای دیگر در فرآیند داوری است یا پیشتر در جایی چاپ شده است فورا از دستور کار بررسی خارج می‌شود و مشمول قانون "ممانعت از انتشار تکراری" یا DPS می‌شود فلوچارت( COPE) چنانچه مشخص شود داده‌ها، تصاویر یا هر جز دیگر موجود در یک مقاله دستکاری یا تحریف شده‌اند، در آن صورت مقاله مشمول قانون "ممانعت از تحریف و داده‌سازی" خواهد شد.

با توجه به لزوم صیانت از تألیفات پژوهشگران گرامی کشور و پرهیز از تخلفات پژوهشی و با عنایت به قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و بر اساس آئین‌نامه نشریات علمی شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ مورخه ۱۳۹۸/۲/۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، تمام  مقالات این سامانه در مرحله پذیرش اولیه مقاله توسط سیستم مشابهت یاب رصد می شود. این سامانه مقالات خود را با ۱.۴۰۰.۰۰۰ مقاله منتشر شده در کل کشور مشابهت یابی می کند. بدیهی است وجود مشابهت و هم پوشانی زیاد با مقالات به چاپ رسیده در کشور سبب عدم بررسی و پذیرش مقاله خواهد شد. فصلنامهخانواده و بهداشت با مشارکت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک ) اقدام به مشابهت یابی مقالات خود می کند.
مراحل مشاهبت یابی که توسط نویسنده باید انجام شود :

  • ورود به سایت ایرانداک
  • ثبت نام در سایت
  • ارسال متن مقاله در سامانه همانندجو
  • ثبت ایمیل و شناسه  دبیر علمی فصل نامه در قسمت مربوطه

ایمیل: neghin_talesh@yahoo.com

بعد از گذشت ۲۴ ساعت نتیجه مشابهت یابی مقاله به طور خودکار توسط پست الکترونیک برای نویسنده ارسال خواهد شد. نویسنده موظف است این فایل را بعد از اتمام ثبت مقاله در قسمت پیوست آپلود نماید.