اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 325
تعداد پذیرش 126
تعداد عدم پذیرش 138
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 120

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 274
تعداد مشاهده مقاله 35181
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31002
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 31 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش 116 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 175 روز
درصد پذیرش 39 %