اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 207
تعداد پذیرش 69
تعداد عدم پذیرش 96
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 83

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 199
تعداد مشاهده مقاله 15372
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12850
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 32 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش 131 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 137 روز
درصد پذیرش 33 %