اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 248
تعداد پذیرش 89
تعداد عدم پذیرش 103
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 90

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 225
تعداد مشاهده مقاله 21350
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17919
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 28 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش 123 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 141 روز
درصد پذیرش 36 %