طراحی و اعتباربخشی الگوی ارتقای سلامت روان دانش آموزان ابتدایی مبتنی بر مدل 4H

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 26-51

علی جباری ظهیرابادی؛ مهدی شریعتمداری؛ یلدا دلگشایی؛ فرشته کردستانی


بررسی عوامل روان‌شناختی، فرهنگی و رسانه‌ای مؤثر بر رفتار خرید آنی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 76-101

مینو سادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی


پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس آسیب کودکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان متأهل

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 11-22

پروین امامی؛ پروانه قدسی؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی مشتریان(مراجعین) تامین اجتماعی استان گیلان)

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 11-26

منوچهر امیری شیراز؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


اثربخشی برنامه مستخرج از مدل علی درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 11-23

فاطمه ساعتی معصومی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یاراحمدی؛ مریم اکبری


اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر شفقت خود بر نشخوار خشم و صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 11-26

زهره تیموری؛ مینا مجتبایی؛ سید محمد رضازاده؛ امین رفیعی زاده


مقایسه اضطراب بارداری براساس نوع سبک‌های مقابله با فشار روانی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 13-22

زهرا عابدی؛ مینا مجتبایی؛ نسرین باقری