طراحی و اعتباربخشی الگوی ارتقای سلامت روان دانش آموزان ابتدایی مبتنی بر مدل 4H

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 26-50

علی جباری ظهیرابادی؛ مهدی شریعتمداری؛ یلدا دلگشایی؛ فرشته کردستانی


مطالعه فرا ترکیب پریشانی روانشناختی در جامعه ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 147-175

10.22034/fh.2023.708730

محسن نیازی؛ علی فرهادیان؛ مهدیه کاظمیان؛ فاطمه خوش بیانی


پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس آسیب کودکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان متأهل

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 11-22

پروین امامی؛ پروانه قدسی؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


بررسی عوامل روان‌شناختی، فرهنگی و رسانه‌ای مؤثر بر رفتار خرید آنی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 76-101

مینو سادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی


مقایسه اثربخشی رویکرد هیجان مدار و طرحواره درمانی برکنترلگری و رضایت از زندگی زنان نابارور

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 73-87

فاطمه زمانی نیا؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ علی اکبر ثمری


تعیین رابطه پیوند با والدین و نشاط ذهنی با واسطه گری جهت گیری انگیزشی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 115-127

فاطمه زارع؛ اکبر رضایی فر؛ حجت افتخاری؛ سیدمجتبی بنی هاشمی


اثربخشی رویکرد آموزش گروهی راه حل محور با سبک‌های دلبستگی زنان دچار طلاق عاطفی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 99-113

حورا قربانی پلکوئی؛ حسین قمری گیوی؛ علی شیخ الاسلامی


اثربخشی درمان شناختی رفتاری در زنان باردار در خطر افسردگی پس از زایمان

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 146-160

فرشته آزادآبگرمی؛ رکسانا نخعی مقدم؛ حسین غلامی بصیر؛ مهران رحمتی؛ نسترن خاکپور


اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود تحمل ناکامی و تحریک‌پذیری در افراد چاق

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 131-147

محمد جواد ابراهیمی اسمانجردی؛ زهرا سبحانی؛ هاجر خضرایی