دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 37، مقالات، آبان 1402، صفحه 11-300 (پاییز 1402) 

مروری

بررسی تاثیر آداپتوژن ها بر اضطراب، استرس و خستگی؛ مطالعه مرور سیستماتیک

مریم حاجی پور زردینی؛ مطهره حیدری کبریتی؛ باقر صادقیان


مقاله پژوهشی

مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و فراشناخت‌درمانی بر اضطراب و شاخص‌های زیستی در زنان باردار

پرستو نصری؛ سعید ملیحی الذاکرینی؛ منصوره تجویدی؛ میترا رحیم زاده؛ زرین آجودانی


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات
پاییز 1402
مقالات
ویژه نوجوانان
مقالات
تابستان 1402
مقالات
بهار 1402