دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 36، مقالات، فروردین 1402، صفحه 11-300 (بهار 1402) 
بررسی میزان رعایت آیین اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری از دیدگاه پرستاران، دانشجویان و بیماران

صفحه 131-145

فروزان رستمی؛ کلثوم اکبرنتاج بیشه؛ آذر رمضانی تویه؛ حمیرا اکبر زاده؛ سمیه طالبی؛ حوا عبدی


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات
زمستان 1402
مقالات
پاییز 1402
مقالات
ویژه نوجوانان
مقالات
تابستان 1402
مقالات
بهار 1402