دوره و شماره: دوره 13، الف(ویژه جوانان) - شماره پیاپی 37، مقالات، تیر 1402، صفحه 11-300 (ویژه نوجوانان) 
مقایسه هوش پسر و دختر بر ابعاد کارآمدی خانواده

صفحه 20-33

علی رسولی فشتمی؛ تورج هاشمی؛ آذر کیامرثی؛ عذرا غفاری


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات
زمستان 1402
مقالات
پاییز 1402
مقالات
ویژه نوجوانان
مقالات
تابستان 1402
مقالات
بهار 1402