دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 38، مقالات، تیر 1402، صفحه 11-300 (تابستان 1402) 

مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود تحمل ناکامی و تحریک‌پذیری در افراد چاق

زهرا سبحانی؛ محمد جواد ابراهیمی اسمانجردی؛ هاجر خضرایی


مطالعه فرا ترکیب پریشانی روانشناختی در جامعه ایران

محسن نیازی؛ علی فرهادیان؛ مهدیه کاظمیان؛ فاطمه خوش بیانی


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات
پاییز 1402
مقالات
ویژه نوجوانان
مقالات
تابستان 1402
مقالات
بهار 1402