دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 19، مقالات، خرداد 1398، صفحه 11-200 
تأثیر کرم گل راعی بر تحرک زودهنگام بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

صفحه 30-39

سمیه یحیی؛ گیتی ازگلی؛ زهرا مهربان؛ فراز مجاب؛ حمید علوی مجد؛ فریماه نسرین