کلیدواژه‌ها = اضطراب
تأثیر آموزش مدیریت استرس بر اضطراب و استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان گلستان شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/fh.2024.711429

علی حیدرنیا


بررسی تاثیر آداپتوژن ها بر اضطراب، استرس و خستگی؛ مطالعه مرور سیستماتیک

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 24-42

10.22034/fh.2023.708833

مریم حاجی پور زردینی؛ مطهره حیدری کبریتی؛ باقر صادقیان


مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و فراشناخت‌درمانی بر اضطراب و شاخص‌های زیستی در زنان باردار

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 59-72

10.22034/fh.2023.708834

پرستو نصری؛ سعید ملیحی الذاکرینی؛ منصوره تجویدی؛ میترا رحیم زاده؛ زرین آجودانی


مطالعه فرا ترکیب پریشانی روانشناختی در جامعه ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 147-175

10.22034/fh.2023.708730

محسن نیازی؛ علی فرهادیان؛ مهدیه کاظمیان؛ فاطمه خوش بیانی


بررسی تأثیر بهزیستی درمانی بر افسردگی، اضطراب و کنترل قند خون در زنان مبتلابه دیابت نوع دو

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 28-45

مهناز پژوهشگر؛ علیرضا رجایی؛ غلامرضا خوی نژاد؛ محمدحسین بیاضی