طراحی و اعتباربخشی الگوی ارتقای سلامت روان دانش آموزان ابتدایی مبتنی بر مدل 4H

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401

علی جباری ظهیرابادی؛ مهدی شریعتمداری؛ یلدا دلگشایی؛ فرشته کردستانی


اثربخشی رفتار‌درمانی شناختی در بهبود شاخص‌های بالینی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1401

مهرداد رسولی؛ افسانه خواجه وند؛ جوانشیر اسدی


مقایسۀ اثربخشی دو رویکرد مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (ACT) و واقعیت درمانی بر معنای زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

یعقوب نیکوکار؛ علیرضا جعفری؛ قربان فتحی؛ جعفر پویامنش


بررسی عوامل روان‌شناختی و فرهنگی و رسانه‌ای مؤثر بر رفتار خرید آنی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401

مینو سادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری زوجین در دوران کرونا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

مریم محمدزاده؛ جعفر طالبیان شریف


پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس آسیب کودکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان متأهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

پروین امامی؛ پروانه قدسی؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به سرطان سینه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1401

مهناز تقی زاده؛ خدامراد مومنی


بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی مشتریان(مراجعین) تامین اجتماعی استان گیلان)

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 11-26

منوچهر امیری شیراز؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


اثربخشی برنامه مستخرج از مدل علی درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 11-23

فاطمه ساعتی معصومی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یاراحمدی؛ مریم اکبری


اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر شفقت خود بر نشخوار خشم و صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 11-26

زهره تیموری؛ مینا مجتبایی؛ سید محمد رضازاده؛ امین رفیعی زاده


مقایسه اضطراب بارداری براساس نوع سبک‌های مقابله با فشار روانی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 13-22

زهرا عابدی؛ مینا مجتبایی؛ نسرین باقری


مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های حل تعارض و هوش هیجانی در زنان دارای روابط فرازناشویی با زنان بهنجار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 13-29

افسانه امیدی؛ مرجان جعفری روشن؛ آرزو زارع؛ محبوبه ضیایی بخش؛ محمد قنبری طلب