تعداد مقالات: 114

4. بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی مشتریان(مراجعین) تامین اجتماعی استان گیلان)

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 11-26

منوچهر امیری شیراز؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


7. اثربخشی برنامه مستخرج از مدل علی درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 11-23

فاطمه ساعتی معصومی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یاراحمدی؛ مریم اکبری


9. اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر شفقت خود بر نشخوار خشم و صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 11-26

زهره تیموری؛ مینا مجتبایی؛ سید محمد رضازاده؛ امین رفیعی زاده


11. مقایسه اضطراب بارداری براساس نوع سبک‌های مقابله با فشار روانی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 13-22

زهرا عابدی؛ مینا مجتبایی؛ نسرین باقری


15. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های حل تعارض و هوش هیجانی در زنان دارای روابط فرازناشویی با زنان بهنجار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 13-29

افسانه امیدی؛ مرجان جعفری روشن؛ آرزو زارع؛ محبوبه ضیایی بخش؛ محمد قنبری طلب


17. اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر رضایت زناشویی زنان دارای والد جانباز

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 13-23

فاطمه فرهادیان؛ فاطمه زمانی نیا؛ منیره پورفراهانی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف


23. پیش‌بینی اضطراب اجتماعی براساس نشخوار خشم، پرخاشگری و شیوه‌های حل مسئله

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 26-37

زهرا فرجی نیا؛ فرشید کریمی؛ نسرین جلیلی ابراهیم آبادی


24. اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری و روان‌نمایشگری برتنظیم هیجان زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 27-44

لیلا مترقب جعفرپور؛ بیوک تاجری؛ جواد خلعتبری؛ مجید امرایی


25. الگوی علی رضایتمندی زوجین بر اساس مولفه های ویژگی شخصیتی با میانجی ارتباط مادرـ فرزند

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 27-39

رزیتا پارپایی؛ حسن امیری؛ مختار عارفی