اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 121
تعداد پذیرش 20
تعداد عدم پذیرش 56
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 50

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 121
تعداد مشاهده مقاله 1984
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2483
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 31 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 95 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 81 روز
درصد پذیرش 17 %