اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 187
تعداد پذیرش 60
تعداد عدم پذیرش 84
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 72

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 182
تعداد مشاهده مقاله 12408
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10598
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 34 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 116 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 132 روز
درصد پذیرش 32 %