اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 146
تعداد پذیرش 41
تعداد عدم پذیرش 70
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 60

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 153
تعداد مشاهده مقاله 6174
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5896
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 37 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 117 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 9557 روز
درصد پذیرش 28 %