خانواده و بهداشت

نشریه خانواده و بهداشت

با توجه به الزامات قانونی وزارت بهداشت و درمان، پژوهشگران علاقمند به انتشار مقاله  در این نشریه است همراه با فرم درخواست انتشار، فرم تعهد و تاییدیه کد اخلاقی را در قالب فایل های ضمیمه ارسال نمایند
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
1. مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی (PICK) و برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) بر نگرش به ازدواج در زوج‌های در آستانه ازدواج

آرزو عظیمی خویی؛ کیانوش زهراکار؛ خدابخش احمدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 45-61

ابر واژگان