نویسنده = سوزان امامی پور
نقش میانجی تاب آوری در تبیین مدل شادکامی بر اساس هوش معنوی و کیفیت روابط بین فردی در دانشجویان

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 73-88

نرگس سلیمی نیا؛ سوزان امامی پور؛ ولی الله فرزاد؛ رویا کوچک انتظار


مدل ساختاری اختلال شخصیت مرزی براساس تجربه‌های کودک‌آزاری، ذهنیت طرحواره‎ای و فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 105-122

شیرین کیایی؛ فاطمه گلشنی؛ سوزان امامی پور؛ آنیتا باغداساریانس؛ محمد مهدی بدیعی