کلیدواژه‌ها = رفتاری" سرمایه روان‌شناختی" بیماران تالاسمی