نویسنده = حسین غلامی بصیر
اثربخشی درمان شناختی رفتاری در زنان باردار در خطر افسردگی پس از زایمان

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 146-160

فرشته آزادآبگرمی؛ رکسانا نخعی مقدم؛ حسین غلامی بصیر؛ مهران رحمتی؛ نسترن خاکپور


اثربخشی بازی درمانی در رفتارهای اجتماعی کودکان طیف اتیسم

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 156-167

مهسا دلداده؛ لیلا موسوی؛ نسیم دامغانیان؛ حسین غلامی بصیر؛ فرشاد صمدی