نویسنده = حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف
اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر رضایت زناشویی زنان دارای والد جانباز

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 13-23

فاطمه فرهادیان؛ فاطمه زمانی نیا؛ منیره پورفراهانی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف