کلیدواژه‌ها = راهبردهای تنظیم هیجان" عود مصرف"مدل گراس" وابستگی به مواد" هیجان‌خواهی"