دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 33، مقالات، شهریور 1401، صفحه 1-250 
بررسی مقایسه ای میان مثنوی مولوی و تفاسیر قرآن کریم در مسئله ارتباط رسول (ص)با خدا ومردم و تأثیر آن بر خانواده

صفحه 128-148

زهرا حسنوند؛ محمدحسین توانایی سره دینی؛ محمدرضا موحدی؛ محمدعلی ایازی


اثربخشی درمان شناختی رفتاری در زنان باردار در خطر افسردگی پس از زایمان

فرشته آزادآبگرمی؛ رکسانا نخعی مقدم؛ حسین غلامی بصیر؛ مهران رحمتی؛ نسترن خاکپور