دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 33، مقالات، تیر 1401، صفحه 1-250 
اثربخشی درمان شناختی رفتاری در زنان باردار در خطر افسردگی پس از زایمان

صفحه 146-160

فرشته آزادآبگرمی؛ رکسانا نخعی مقدم؛ حسین غلامی بصیر؛ مهران رحمتی؛ نسترن خاکپور


ضمان ناشی از حق سلامت در مواجهه با امراض مسری

صفحه 189-198

شهریار صیادی؛ سید حسام الدین حسینی؛ عبدالجبار زرگوش نسب