راهکارهای تسهیم دانش در بین معلمان مبتنی بر مطالعه کیفی

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 206-220

فرناز خیری؛ فریبا کریمی؛ محمد علی نادی


الگوی مناسب توانمندسازی برای مشاوران تحصیلی و اعتبارسنجی آن

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 209-220

محمد اشرف حسین بر؛ زهره سعادتمند؛ مریم براتعلی؛ زهرا یوسفی


اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و درمان متمرکز برشفقت درمانی برسخت رویی زنان در شرف طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

مریم قهرمانی؛ جواد خلعتبری؛ داود تقوایی


مقایسه تنظیم هیجان و افکار پارانوئید در افراد داری مشکلات خواب با افراد عاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

سودابه محمدخانلو


نقش تاب آوری وخودکارآمدی در عود مجدد پس از فروکش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

بهناز خردمنش؛ محمد مظفری


اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود تحمل ناکامی و تحریک‌پذیری در افراد چاق

دوره 13، شماره 2، تیر 1402

زهرا سبحانی؛ محمد جواد ابراهیمی اسمانجردی؛ هاجر خضرایی


مطالعه فرا ترکیب پریشانی روانشناختی در جامعه ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1402

محسن نیازی؛ علی فرهادیان؛ مهدیه کاظمیان؛ فاطمه خوش بیانی


بررسی تاثیر آداپتوژن ها بر اضطراب، استرس و خستگی؛ مطالعه مرور سیستماتیک

دوره 13، شماره 3، آبان 1402

مریم حاجی پور زردینی؛ مطهره حیدری کبریتی؛ باقر صادقیان


مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و فراشناخت‌درمانی بر اضطراب و شاخص‌های زیستی در زنان باردار

دوره 13، شماره 3، آبان 1402

پرستو نصری؛ سعید ملیحی الذاکرینی؛ منصوره تجویدی؛ میترا رحیم زاده؛ زرین آجودانی


مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک و فراشناخت درمانی بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در نوجوانان

دوره 13، الف(ویژه جوانان)، تیر 1402

لاله یاری؛ ناهید زینی حسنوند؛ مهدی یوسف وند