طراحی و اعتباربخشی الگوی ارتقای سلامت روان دانش آموزان ابتدایی مبتنی بر مدل 4H

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 26-50

علی جباری ظهیرابادی؛ مهدی شریعتمداری؛ یلدا دلگشایی؛ فرشته کردستانی


پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس آسیب کودکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان متأهل

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 11-22

پروین امامی؛ پروانه قدسی؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


بررسی عوامل روان‌شناختی، فرهنگی و رسانه‌ای مؤثر بر رفتار خرید آنی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 76-101

مینو سادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی


تعیین رابطه پیوند با والدین و نشاط ذهنی با واسطه گری جهت گیری انگیزشی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 115-127

فاطمه زارع؛ اکبر رضایی فر؛ حجت افتخاری؛ سیدمجتبی بنی هاشمی


اثربخشی درمان شناختی رفتاری در زنان باردار در خطر افسردگی پس از زایمان

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 146-160

فرشته آزادآبگرمی؛ رکسانا نخعی مقدم؛ حسین غلامی بصیر؛ مهران رحمتی؛ نسترن خاکپور


بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی مشتریان(مراجعین) تامین اجتماعی استان گیلان)

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 11-26

منوچهر امیری شیراز؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


اثربخشی برنامه مستخرج از مدل علی درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 11-23

فاطمه ساعتی معصومی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یاراحمدی؛ مریم اکبری


اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر شفقت خود بر نشخوار خشم و صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 11-26

زهره تیموری؛ مینا مجتبایی؛ سید محمد رضازاده؛ امین رفیعی زاده