بررسی مقایسه ای میان مثنوی مولوی و تفاسیر قرآن کریم در مسئله ارتباط رسول (ص)با خدا ومردم و تأثیر آن بر خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

زهرا حسنوند؛ محمدحسین توانایی سره دینی؛ محمدرضا موحدی؛ محمدعلی ایازی


مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روانشناختی افراد افسرده

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 128-138

فاطمه آقابابایی؛ یاسمین بالدی؛ محمد ثابت رو؛ آناهیتا بینا؛ محمد حسن شهلایی


بررسی میزان رعایت آیین اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری از دیدگاه پرستاران، دانشجویان و بیماران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 131-145

فروزان رستمی؛ کلثوم اکبرنتاج بیشه؛ آذر رمضانی تویه؛ حمیرا اکبر زاده؛ سمیه طالبی؛ حوا عبدی


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت (CFT) بر تنظیم هیجان و استرس ادراک‌شده زنان سرپرست خانوار

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 132-152

عبدالمحمد صفری؛ جهانشاه محمدزاده؛ وحید احمدی؛ شهرام مامی


بررسی کیفی مشکلات خانوادگی افراد ترانس قبل و بعد از عمل جراحی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 132-143

نبی مرادی؛ صفورا عرب؛ علی حیدرنیا؛ مونا مهدی نسب؛ فرشاد صمدی


آینده پژوهی تربیت زیست محیطی در نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران در افق 1404

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 140-168

علی محمدی بلبان اباد؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی


شناسایی مولفه‌ها و شاخص های هوش عاطفی مدیران آموزش و پرورش

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 144-155

مراد روشنی؛ ایرج نیک پی؛ ابراهیم پور حسینی


اثربخشی زوج درمانی طرحواره محور بر پیشگیری از خودکشی مجدد در افراد اقدام کننده به خودسوزی در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 146-156

سعید مرادی وفا؛ شهلا یاری؛ صحرا ناصری؛ لیلا رحمتی نژاد؛ محمد عطشان