بررسی رابطه خود تعیینی و خود کارآمدی نوجوانان دبیرستان‌های شیراز

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 105-115

پروانه دودمان؛ نسترن دستگاهی؛ تهمینه حسینی


تبیین روابط ساختاری بین سبک‌های تفکر و خلاقیت براساس نقش میانجی‌گر هوش و دانش در نوجوانان

دوره 12، الف(ویژه نوجوانان)، تیر 1401، صفحه 105-115

مرضیه دهقان پور فراشاه؛ مهرداد ثابت؛ بهشته نیوشا


بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی بر رضایتمندی زناشویی زوجین

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 106-113

سعید مرادی وفا؛ اطلس کرم رودی؛ زهرا پورفرید؛ محمد عطشان؛ پری ماه جاودانی آرا


رابطه بین رضایت جنسی با صمیمیت زناشویی با نقش میانجی مهارت حل مسئله اجتماعی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 112-126

گل نما مرادی؛ کیوان کاکابرایی؛ کریم افشاری نیا


بررسی عوامل روانشناختی موثر بر رفتار خرید آنی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 113-131

مینو سادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی


اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تعارض زناشویی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 117-130

بختیار محمودی؛ امید مرادی؛ محمود گودرزی؛ اسرین سیدالشهدایی


اثربخشی موسیقی درمانی بر توجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 117-135

مهرناز مهرافزا؛ اصغر نخستین 'گلدوست؛ آذر کیامرثی


شناسایی عوامل خطرساز پایداری ازدواج در فرهنگ ایرانی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 121-141

اردشیر کیانی؛ شکوه نوابی نژاد؛ خدابخش احمدی؛ داوود تقوایی