پیش‌بینی مشکلات بین‌فردی براساس خودشیفتگی و دلبستگی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 49-60

حسنی کریمی؛ عاطفه میرزایی جاهد


مقایسه ابعاد شخصیت و سبک های حل تعارض و رضایت زناشویی زنان متاهل در ازدواج سنتی و ازدواج سفید

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 52-69

آرزو زارع محمدی؛ افسانه امیدی؛ مرجان جعفری روشن؛ علی قنبری


آموزش مهارت‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 55-65

رقیه کشاورز هدایتی؛ محمدرضا کشاورزی؛ عبدالله شفیع آبادی


اثر بخشی آموزش جنسی بر طرحواره جنسی و احساسات مثبت زنان متاهل شهر آبادان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 55-68

مریم آذرکیش؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدری


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی بک بر روان نژندی و درونگرایی دانشجویان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 57-73

محمدرضا فیضی لفمجانی؛ ولی اله فرزاد؛ علی دلاور؛ آناهیتا خدابخشی کولایی


پیش بینی اضطراب اجتماعی کودکان براساس جو عاطفی خانواده و کمال گرایی والدین

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 63-74

رقیه جان محمدی؛ جعفر پویامنش؛ صادق تقی لو