دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تعریف و ویژگی های تربیتی انسان مجاهد بر اساس آیات قران کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

جلال کاویانی؛ صدرا علیپور؛ یوسف مقدسی


بررسی مقایسه ای میان مثنوی مولوی و تفاسیر قرآن کریم در مسئله ارتباط رسول (ص)با خدا ومردم و تأثیر آن بر خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

زهرا حسنوند؛ محمدحسین توانایی سره دینی؛ محمدرضا موحدی؛ محمدعلی ایازی


اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و درمان متمرکز برشفقت درمانی برسخت رویی زنان در شرف طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

مریم قهرمانی؛ جواد خلعتبری؛ داود تقوایی


مقایسه تنظیم هیجان و افکار پارانوئید در افراد داری مشکلات خواب با افراد عاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

سودابه محمدخانلو


ضمان ناشی از حق سلامت در مواجهه با امراض مسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1402

شهریار صیادی؛ سید حسام الدین حسینی؛ عبدالجبار زرگوش نسب


نقش تاب آوری وخودکارآمدی در عود مجدد پس از فروکش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

بهناز خردمنش؛ محمد مظفری