دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تعریف و ویژگی های تربیتی انسان مجاهد بر اساس آیات قران کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

جلال کاویانی؛ صدرا علیپور؛ یوسف مقدسی


بررسی مقایسه ای میان مثنوی مولوی و تفاسیر قرآن کریم در مسئله ارتباط رسول (ص)با خدا ومردم و تأثیر آن بر خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

زهرا حسنوند؛ محمدحسین توانایی سره دینی؛ محمدرضا موحدی؛ محمدعلی ایازی


نقش تاب آوری وخودکارآمدی در عود مجدد پس از فروکش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

بهناز خردمنش؛ محمد مظفری


تاثیر زوج درمانی مبتنی بر رویکرد دلگرم سازی شوانکر در بهبود انعطاف پذیری روانشناختی، تنظیم شناختی هیجان و الگوهای ارتباطی زوجین شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/fh.2024.711424

نجمه عبداللهی؛ ناصر امینی؛ نازنین هنرپروران


نیمه تجربی

پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس فرزندپروری منتقدانه، شفقت خود، بهوشیاری و پذیرش خود

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/fh.2024.2010057.1239

معصومه حسنی نیک


مقاله پژوهشی

تأثیر آموزش مدیریت استرس بر اضطراب و استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان گلستان شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/fh.2024.711429

علی حیدرنیا


نقش مهارت ارتباطی زبان ساختاری و عملگرایانه در پیش‌بینی مهارتهای اجتماعی، انطباقی و مشکلات رفتاری کودکان اوتیسم بدون عقب‌ماندگی ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/fh.2024.712433

لیلی پیرمحمدی پورفرد؛ ناهید رضایی؛ راضیه اسمعیلی؛ طیبه محتشمی