دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و درمان متمرکز برشفقت درمانی برسخت رویی زنان در شرف طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

مریم قهرمانی؛ جواد خلعتبری؛ داود تقوایی


بازخوانی باورها و آیین‌های جاهلیت در قرآن کریم و اثرات آن برخانواده های امروزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

حبیب مکارم نژاد؛ علی فتح الهی؛ اردشیر منظمی


مقایسه تنظیم هیجان و افکار پارانوئید در افراد داری مشکلات خواب با افراد عاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

سودابه محمدخانلو


ضمان ناشی از حق سلامت در مواجهه با امراض مسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1402

شهریار صیادی؛ سید حسام الدین حسینی؛ عبدالجبار زرگوش نسب