موضوعات = روانشناسی عمومی
بررسی نقش انعطاف‌پذیری شناختی در پیش‌بینی اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی در مادران کودکان اوتیسم با میانجی‌‌گری تنظیم هیجان.

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402

10.22034/fh.2024.711201

لیلا پیرمحمدی‌پو‌‌رفرد؛ راضیه اسمعیلی؛ ملیحه بیدقی؛ مرضیه السادات زرگر مرادی


بررسی تاثیر آداپتوژن ها بر اضطراب، استرس و خستگی؛ مطالعه مرور سیستماتیک

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 24-42

10.22034/fh.2023.708833

مریم حاجی پور زردینی؛ مطهره حیدری کبریتی؛ باقر صادقیان


مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و فراشناخت‌درمانی بر اضطراب و شاخص‌های زیستی در زنان باردار

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 59-72

10.22034/fh.2023.708834

پرستو نصری؛ سعید ملیحی الذاکرینی؛ منصوره تجویدی؛ میترا رحیم زاده؛ زرین آجودانی


مقایسه اثربخشی یادگیری تئوری انتخاب به روش عادی و یادگیری خرد بر صمیمیت زناشویی زنان

دوره 13، شماره 3، آبان 1402

10.22034/fh.2023.711428

سیده ساناز سعیدی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ مهدیه رحمانیان


مطالعه فرا ترکیب پریشانی روانشناختی در جامعه ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 147-175

10.22034/fh.2023.708730

محسن نیازی؛ علی فرهادیان؛ مهدیه کاظمیان؛ فاطمه خوش بیانی


اثربخشی رویکرد آموزش گروهی راه حل محور با سبک‌های دلبستگی زنان دچار طلاق عاطفی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 99-113

حورا قربانی پلکوئی؛ حسین قمری گیوی؛ علی شیخ الاسلامی


اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر گرایش سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان دختر

دوره 13، الف(ویژه جوانان)، تیر 1402، صفحه 11-19

مریم نظامی؛ لیلا پیله چی؛ ناهید رهی؛ محمدعلی یونسی


مقایسه هوش پسر و دختر بر ابعاد کارآمدی خانواده

دوره 13، الف(ویژه جوانان)، تیر 1402، صفحه 20-33

علی رسولی فشتمی؛ تورج هاشمی؛ آذر کیامرثی؛ عذرا غفاری