کلیدواژه‌ها = رشد اجتماعی" کودکان پیش‌دبستانی همدلی” هوش موفق
بررسی رابطه هوش موفق و همدلی با رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 45-56

نصیره مقدم فر؛ رضا قربان جهرمی؛ بیتا نصرالهی؛ فریبرز باقری