کلیدواژه‌ها = resilience
نقش تاب آوری وخودکارآمدی در عود مجدد پس از فروکش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

بهناز خردمنش؛ محمد مظفری