نویسنده = مریم درویشی
اثربخشی روایت درمانی بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان زوجین

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 104-114

صحرا ناصری؛ مریم درویشی؛ سمیرا اسلامی شادآباد؛ گلنار کرمی؛ فاطمه محمودی