نویسنده = جعفر طالبیان شریف
پیش‌بینی میزان گرایش به جراحی زیبایی بر اساس تصویر بدن، اضطراب و باورهای غیرمنطقی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 66-75

هادی غلام محمدی؛ مریم محمدزاده؛ جعفر طالبیان شریف