نویسنده = فاطمه مصلحی جویباری
سهم راهبردهای مقابله‌ای والدین در پیش‌بینی تنظیم هیجانی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان قائمشهر

دوره 12، الف(ویژه نوجوانان)، تیر 1401، صفحه 82-92

فاطمه مصلحی جویباری؛ یارعلی دوستی؛ میترا مصلحی جویباری