نویسنده = مینا مجتبایی
اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر شفقت خود بر نشخوار خشم و صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 11-26

زهره تیموری؛ مینا مجتبایی؛ سید محمد رضازاده؛ امین رفیعی زاده


مقایسه اضطراب بارداری براساس نوع سبک‌های مقابله با فشار روانی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 13-22

زهرا عابدی؛ مینا مجتبایی؛ نسرین باقری