نویسنده = عبدالله شفیع آبادی
آموزش مهارت‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 55-65

رقیه کشاورز هدایتی؛ محمدرضا کشاورزی؛ عبدالله شفیع آبادی


اثربخشی رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش طلاق عاطفی زوجین در معرض طلاق

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 66-82

حسین حبیب الله زاده؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد قمری