نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

  • استرس ادراک‌شده" اضطراب کرونا" پاندمی کووید بررسی تطبیقی تأثیر شبکه‌های مجازی بر کاهش استرس ادراک‌شده و اضطراب کرونا در افراد مبتلا و غیر مبتلا به کرونا در پاندمی کووید-19 [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 11-27]
  • اضطراب بررسی تأثیر بهزیستی درمانی بر افسردگی، اضطراب و کنترل قند خون در زنان مبتلابه دیابت نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 28-45]
  • افسردگی بررسی تأثیر بهزیستی درمانی بر افسردگی، اضطراب و کنترل قند خون در زنان مبتلابه دیابت نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 28-45]

ب

  • بحران کرونا بررسی میزان شیوع اضطراب ناشی از پاندمی کرونا و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی در خانواده‌های شهر کرمان [دوره 12، شماره 1، 1401]

خ

  • خانواده بررسی میزان شیوع اضطراب ناشی از پاندمی کرونا و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی در خانواده‌های شهر کرمان [دوره 12، شماره 1، 1401]

د

  • دیابت نوع دو بررسی تأثیر بهزیستی درمانی بر افسردگی، اضطراب و کنترل قند خون در زنان مبتلابه دیابت نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 28-45]

ک

  • کلیدواژه‌ها: اختلالات اضطرابی بررسی میزان شیوع اضطراب ناشی از پاندمی کرونا و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی در خانواده‌های شهر کرمان [دوره 12، شماره 1، 1401]

و

  • ویژگی های جمعیت شناختی بررسی میزان شیوع اضطراب ناشی از پاندمی کرونا و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی در خانواده‌های شهر کرمان [دوره 12، شماره 1، 1401]

ه

  • هموگلوبین Hb A1C بررسی تأثیر بهزیستی درمانی بر افسردگی، اضطراب و کنترل قند خون در زنان مبتلابه دیابت نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 28-45]