دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 27، مقالات، اردیبهشت 1400، صفحه 1-200 
3. نقش کمال‌گرایی و نگرش به خوردن در پیش‌بینی نگرانی تصویر بدنی دختران دانشجو

صفحه 38-51

احسانه احمدی گلسفیدی؛ جوانشیر اسدی؛ افسانه خواجه وند خوشلی؛ حسن عبدالله زاده


شماره‌های پیشین نشریه