دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

طراحی و اعتباربخشی الگوی ارتقای سلامت روان دانش آموزان ابتدایی مبتنی بر مدل 4H

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

علی جباری ظهیرابادی؛ مهدی شریعتمداری؛ یلدا دلگشایی؛ فرشته کردستانی


تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی با میانجیگری رضایت جنسی در زنان و مردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

ریحانه نظیری راد؛ سوزان امامی پور؛ فریبا حسنی


بررسی تأثیر بهزیستی درمانی بر افسردگی، اضطراب و کنترل قند خون در زنان مبتلابه دیابت نوع دو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

مهناز پژوهشگر؛ علیرضا رجایی؛ غلامرضا خوی نژاد؛ محمدحسین بیاضی