دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری زوجین در دوران کرونا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

مریم محمدزاده؛ جعفر طالبیان شریف


اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به سرطان سینه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1401

مهناز تقی زاده؛ خدامراد مومنی


پیش بینی تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای بر اساس سرسختی روان شناختی در زنان سرپرست خانوار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1401

شهناز مذهب؛ زهره صیادپور


نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان در ارتباط میان اختلال درد جنسی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره جنسی: بررسی مدل معادلات ساختاری.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

مریم عباسیان؛ زینب شیرزادی؛ صادق تقی لو