دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

پیش بینی تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای بر اساس سرسختی روان شناختی در زنان سرپرست خانوار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1401

شهناز مذهب؛ زهره صیادپور


بازخوانی باورها و آیین‌های جاهلیت در قرآن کریم و اثرات آن برخانواده های امروزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

حبیب مکارم نژاد؛ علی فتح الهی؛ اردشیر منظمی


مقایسه تنظیم هیجان و افکار پارانوئید در افراد داری مشکلات خواب با افراد عاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

سودابه محمدخانلو