کلیدواژه‌ها = اپی زیاتومی" تحرک زودهنگام" علف چای" گل راعی
تأثیر کرم گل راعی بر تحرک زودهنگام بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 30-39

سمیه یحیی؛ گیتی ازگلی؛ زهرا مهربان؛ فراز مجاب؛ حمید علوی مجد؛ فریماه نسرین