کلیدواژه‌ها = اتیسم" بازی درمانی" رفتارهای اجتماعی
اثربخشی بازی درمانی در رفتارهای اجتماعی کودکان طیف اتیسم

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 156-167

مهسا دلداده؛ لیلا موسوی؛ نسیم دامغانیان؛ حسین غلامی بصیر؛ فرشاد صمدی