نویسنده = فریبرز باقری
بررسی عوامل روان‌شناختی، فرهنگی و رسانه‌ای مؤثر بر رفتار خرید آنی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 76-101

مینو سادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی


بررسی عوامل روانشناختی موثر بر رفتار خرید آنی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 113-131

مینو سادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی