نویسنده = گیتی ازگلی
تأثیر کرم گل راعی بر تحرک زودهنگام بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 30-39

سمیه یحیی؛ گیتی ازگلی؛ زهرا مهربان؛ فراز مجاب؛ حمید علوی مجد؛ فریماه نسرین